Informacja o Gminie

Gmina Tryńcza położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim na terenie powiatu przeworskiego w województwie podkarpackim.

Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy i zarazem atrakcją turystyczną są tereny nadbrzeżne i szerokie koryta rzeki Wisłok i San. Brak naturalnych wyniesień terenowych nie ogranicza otwartych przestrzeni, a horyzont oznacza linia lasu. Tereny leśne tworzą zwarte kompleksy, graniczące z drogami i terenami upraw rolnych. Największe kompleksy leśne znajdują się w środkowo – wschodniej części gminy. Północna i środkowa część obszaru gminy jest położona w obrębie Sieniawskiego Obszaru Chronionego.
W 9 sołectwach łącznie zamieszkuje 8500 mieszkańców. Ważnym elementem gwarantującym rozwój inwestycyjny są drogi i szlaki komunikacyjne. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka Nr 835 relacji Przeworsk – Lublin – Grabownica Starzeńska oraz droga krajowa nr 77 relacji Przemyśl – Lipnik. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i drogowa, której istotnym punktem jest również bliskie połączenie do węzła komunikacyjnego autostrady A4 stanowi doskonałe zaplecze inwestycyjne.

Głównym celem gminy są działania skierowane na rozwój. Przekłada się to na wysoki poziom infrastruktury, edukacji, dobrze rozbudowaną, nowoczesną i łatwo dostępną sieć infrastruktury technicznej. Działalność gminy wielokrotnie została doceniana przez kapituły ogólnopolskich i regionalnych konkursów otrzymując m.in. tytuł „Dobre Miejsce Zamieszkania”, „Gmina z Tradycją” oraz certyfikat „Gmina Fair Play”. Gmina Tryńcza pochwalić się może bogactwem wydarzeń kulturalnych, które przyciągają każdego roku liczne grono publiczności, m.in. Dni Gminy Tryńcza, które co roku przyciągają coraz szersze grono odbiorców, a na trynieckiej scenie gościły już największe gwiazdy branży muzycznej oraz laureaci programu Mam Talent, rekonstrukcja wydarzeń z czasów II wojny światowej – obrona mostu na rzece Wisłok, Noc Świętojańska oraz inne wydarzenia angażujące społeczność lokalną. W naszym regionie także niezwykle mocno zapisały się w kulturze coroczne parady Straży Grobowej potocznie zwanymi „Turkami” podczas Świąt Wielkanocnych. Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu przygotowaliśmy szereg możliwości m.in. spływy kajakowe rzeką Wisłok, różnorodne trasy rowerowe oraz nordic walking o różnym stopniu trudności a także nieograniczony dostęp do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W sezonie zimowym dysponujemy także lodowiskiem „Biały Orlik”. Na terenie Gminy pod Patronatem Trynieckiego Centrum Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne, które równie często biorą aktywny udział w życiu kulturalnym prezentując swój dorobek podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych.